เด็กไทยเก่ง คว้ารางวัลการแข่งดาราศาสตร์-ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

เด็กไทยเก่ง คว้ารางวัลการแข่งดาราศาสตร์-ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

เด็กไทยเก่ง คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศครั้งที่ 15 (15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics) ที่เมือง Kutaisi ประเทศจอร์เจีย ระหว่างวันที่ 14 – 21 สิงหาคม 2565

สำหรับ ผลการแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่15 หรือ 15th IOAA 2022 ของทีมนักเรียนไทย มีดังนี้

  • นายกฤติน นวลจริง รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รางวัลเหรียญเงิน
  • นายกุลพัชร ชนานำ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รางวัลเหรียญเงิน
  • นายวิชญ์ มูลสาร รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รางวัลเหรียญทองแดง
  • นายภานุพัฒน์ ศรีสุขวสุ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รางวัลเหรียญทองแดง
  • นายณภัทร พิชิตพรรณ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รางวัลเกียรติคุณประกาศ

เด็กไทยเก่ง คว้ารางวัลการแข่งดาราศาสตร์-ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

ทั้งนี้คณะนักเรียนไทย ที่เข้าการแข่งขันจนคว้ารางวัลมาครอง อยู่ในความดูแลของคณะอาจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.ไพศาล ตู้ประกาย และผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล และครูสังเกตการณ์ ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา และครูธวัชชัย สุขล้อม ด้วยครับ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ในการประชุมอาจารย์หัวหน้าทีมของการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศครั้งที่ 15 (15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics) ที่เมือง Kutaisi ประเทศจอร์เจีย ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของ International Olympiad on Astronomy and Astrophysics เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระปี ค.ศ. 2023 – 2027 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ร่วมกับกรรมการจากประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกา และโปรตุเกส

ตอดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ diamexpertise.com

UFA Slot

Releated